My Priorities

 

Job creation is key for Donegal: Creating an environment for job creation throughout the constituency, sustaining existing employment, supporting the indigenous & SME sectors is vital for our economic future.

 

Saving Rural Ireland: Sustaining our rural communities by providing the necessary services and investment - broadband, rural policing, rural schools, access to health and other essential services.

 

Education: Fianna Fáil commits to investing in education both primary and secondary. The continuous support for LYIT and Killybegs school of tourism as the county’s third level colleges.

 

Healthcare: Fianna Fáil is committed to investing in healthcare to provide a health system that delivers for the patient, prioritising mental health, home-help and care. The health service requires additional investment, additional staff and capacity in order to meet current demand.

 

Agriculture & Fisheries: Sustaining our farmers and farm enterprises by supporting the family farm model and rural way of life. Committed to delivering a seafood industry that is strong ensuring sustainable employment. A sector that creates employment in coastal communities by allowing the expansion of the catching, supply and processing sector.

 

Tourism: Tourism is the heart of the economic development of Donegal. It offers great employment potential and I will work with all the stakeholders in maximising these opportunities.

 

Infrastructure: Donegal needs greater investment in its road network. I will work to increase investment in National Primary / Secondary roads and county roads throughout the constituency. I propose that the Local Improvement Scheme (LIS) be reintroduced for non-county roads.

 

Constitution: I will oppose the repeal of the 8th amendment of the constitution.

 

Gaeltacht: Fianna Fáil proposes to have a full cabinet Minister for the Gaeltacht. Restoration of funding to both Udaras na Gaeltachta and Roinn na Gaeltachta, to reintroduce directly elected board of Udaras na Gaeltachta.

 

Taxation & Water Charges: Abolish the universal social charge for all income earners under €80,000, Abolish Irish water. Water charges to only be considered when the water infrastructure meets quality and supply standards and leakages are eradicated.

 

Social Welfare: Prioritise and increase support for all vulnerable in society with special focus on carers, single parents, elderly and social welfare dependant families. Guarantee social welfare entitlements for part-time, seasonal and self-employed.

 

Recent Floodings: Provide funds & plans to combat future flooding in areas prone to flooding in the constituency.

 

 

Cruthú fostaíochta ríthábhachtach do Dhún na nGall: Tá sé ríthábhachtach do thodhchaí eacnamaíochta an Dáilcheantar an timpeallacht cuí a chothú le fostaíocht a chruthú, postanna a choinneáil agus tacú le gnóanna dúchasacha agus gnóanna beaga agus measartha.

 

Caomhnú na Tuaithe: Ár bpobail tuaithe a chothú trí seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil agus infheistiú in leathanbhanda, seirbhís póilíneachta, scoltacha tuaithe, Cláracha Tacaíochta Pobail, seirbhísí sláinte agus seirbhísí riachtanacha eile.

 

Oideachas: Cuirfidh Fianna Fáil infheistíocht ar fáil d’oideachas bunscoile agus meánscoile le cois tacaíocht leanúnach do Institiúd Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus Coláiste Turasóireachta na gCealla Beaga mar choláistí tríú leibhéal.

 

Cúram Sláinte: Tá Fianna Fáil tiomanta le infheistiú i gcúram sláinte le freastal mar is cóir a dhéanamh ar othair, agus ag tabhairt tosaíochta do mheabharshláinte agus cúram baile. Tá gá le hinfheistíocht bhreise, tuilleadh foirne agus áiseanna breise le freastal ar an éileamh atá ansin faoi latháir.

 

Talmhaíocht agus Iascaireacht: Tacaíocht a thabhairt do mhúnla an fheirm theaghlaigh agus modh marachtála na tuaithe. Gealltanas go mbeidh tacaíocht ar fáil do thionscal na hiascaireachta, earnáil a chuireann fostaíocht ar fáil i bpobail cósta. Tá sé mar sprioc againn deiseanna níos fearr iascaireachta a thabhairt d’iascairí agus go mbeidh soláthar éisc ag an earnáil phróiséala.

 

Turasóireacht: Tá tionscal na turasóireachta i gcroí-lár forbairt eacnamaíochta i nDún na nGall. Tá deiseann oll-mhór fostaíochta ann agus oibreoidh mé leis na rannpháirtithe uilig leis na deiseanna sin a thapú.

 

Infreastruchtúr: Tá sé soiléar go bhfuil gá le níos mó infheistíochta sna boithre i nDún na nGall. Dhéanfaidh mé mo dhícheall le infheistíocht bhreise a fháil dona Príomhbhóithre Náisiúnta, Boithre Tánaisteacha agus bóithre contae. Molaim an Scéim Feabhsaithe Áitiúil [LIS] a athbhunú dona bóithre nach bóithre contae iad.

 

An Bunreacht: Cuirfidh mé i gcoinne aisghairm leasaithe ar mhír 8 den Bhunreacht.

 

An Ghaeltacht: Tá sé i gceist ag Fianna Fáil Aire Rialtais da cuid fein a cheapadh don Ghaeltacht, maoiniú a thabhairt arais d’Údarás na Gaeltachta agus Roinn na Gaeltachta agus go dtoghfaidh pobal na Gaeltachta Bord Údarás na Gaeltachta.

 

Cáin & Táillí Uisce: Cuirfear deireadh leis an mhuirear sóisialta uilíoch ar ioncaim faoi €80,000. Cuirfear deireadh le Uisce Eireann. Ní dhéanfar ach plé ar tháillí uisce nuair atá infreastruchtúr agus soláthar uisce d’ard chaighdeán agus deireadh le sileadh uisce.

 

Leasa Shóisialaigh: Tosaíocht agus tacaíocht bhreise a thabhairt do dhaoine leochaileach, ag cuir béime ar ghairmeacha beatha, ar thuismitheoirí aonair, ar dhaoine aosta, agus ar theaghlaigh atá ag brath ar liúntais leasa shóisialaigh. Gealltanas go mbeidh daoine féinfhostaithe, oibrithe séasúracha agus oibrithe páirtaimseartha i dteidil liúntais leasa shóisialaigh.

 

Tuilte: Maoiniú agus pleananna a chur ar fáil le deireadh a chur le tuilte sna ceantair sa chontae ina bhfuil baol ó thuilte.

PAT THE COPE GALLAGHER

Dungloe

Co. Donegal

Ireland

Tel: 074 95 21276

Mobile: 087 2238925

Email: patthecope.gallagher@oir.ie

Website design by Kevin Gallagher Design.com